Fasika,Easter Festival in Ethiopia 11Days

Fasika,Easter Festival in Ethiopia Fasika,Easter Festival in Ethiopia Fasika (Easter) falls on every 27April. The Ethiopian…